Algoritam T.E.S.L.A. blog koji vas vodi u središte UniverzUMa Technology – Education – Science – Love – Activism

Algoritam T.E.S.L.A. blog koji vas vodi u središte UniverzUMa Technology – Education – Science – Love – Activism

’NEMA TE ISTINE KOJA SE NE MOŽE IZREĆI JEDNOSTAVNIM REČIMA’

Nikola Tesla

Inspirisana pozicijom jednog autentičnog, jedinstvenog i konstantnom usavršavanju usmerenom izumitelju, Nikoli Tesli, koji je i sam dao fantastičan lični doprinos na svih pet pomenutih polja, rodio se Algoritam T.E.S.L.A. u punom značenju njegovog akronima Technology – Education – Science – Love – Activism, sa elementarnim značenjima po sledećem:
ȹ TECHNOLOGY (Tehnologija) – ETAR
ȹ EDUCATION (Obrazovanje) – AKAŠA
ȹ SCIENCE (Nauka) – POLJE NULTE TAČKE
ȹ LOVE (Ljubav) – POLJE BEZUSLOVNE LJUBAVI
ȹ ACTIVISM (Aktivizam) – CHI ENERGIJA

Motivisana pitanjem da li je moguće postići takav stepen objedinjenosti ljudske volje i duboke spoznaje prirodnih zakona, i kreirati jedinstveni planetarni model Strategije vođene kulturom, koji bi toliko podigao nivo svesti o značaju održivog teritorijalnog razvoja, zdravog života i mira na Zemlji – da ujedini narode, te da se patriotizam nikada više ne sukobi u njihovom umu i srcu sa daljim razvojem čovečanstva, iznedren je Algoritam T.E.S.L.A. moj predlog naše Strategije vođene kulturom.
Harmonizacija analognog i digitalnog signala u percepciji uma tog beskrajno velikog mesta u kome istovremeno živimo, sa kim harmonizujemo svoje energije i koga umno spoznajemo ~ Univerzuma ~ jeste moja inspiracija.
Mičio Kaku kaže: ‘Majka Priroda ima kvantni um. Um koji razume atome, elektrone, fotonske čestice. To je Jezik Univerzuma. Majka priroda je u nekom smislu kvantni kompjuter. Mi računamo preko nula i jedinica. To nije jezik Majke prirode. Majka priroda ne razmišlja u nulama i jedinicama.’ U to ime, zajedno sa partnerima u misiji i viziji i zajedno sa svima vama idemo, dan po dan, misao po misao, delo po delo, osvajajući jezik Univerzuma, kroz prirodu, društvo, čoveka.

Previous post KVANTNA ERA: Cenjeni fizičar koji je postao slavan po radu na polju popularne nauke, posebno po opservacijama o budućnosti
Next post First man, then machine

Partneri