First man, then machine

First man, then machine

“First man, then machine” at Honda, jedan od najboljih USP/JPP sa kojima sam se susrela u svom radu. Jedinstveni prodajni predlog, mnogima poznatiji kao slogan, predstavlja esenciju vaše strategije pozicioniranja. Upravo zato kada govorimo o TEHNOLOGIJI želim da sa vama podelim svoj stav a to je da uvek ide prvo čovek, pa tek onda mašina, odnosno tehnologija koja bi trebala biti u funkciji zdravog, održivog i pravilnog razvoja čoveka. Značaj TEHNOLOGIJE danas je izrazito značajan za kvalitet života svakog pojedinca i zato je harmonizacija analognog i digitalnog signala u percepciji vašeg uma vaš najvažniji zadatak u životu, jer kako kažemo: ‘Smiren um, smiren stomak’.

Previous post Algoritam T.E.S.L.A. blog koji vas vodi u središte UniverzUMa Technology – Education – Science – Love – Activism
Next post OBRAZOVANJE jer učimo dok smo živi

Partneri