TESLA – (R)Evolucija jednog prosvetitelja

TESLA – (R)Evolucija jednog prosvetitelja

Tema koja me je zainteresovala od mladih dana jeste kako se najbolje po delima i rezultatima
jednog prosvetitelja menjaju u harmoniji razvoja društva i čovek. Odgovore sam dobijala od
školskih izvora pa do ličnih kroz posete manastirima i drugim mestima vere i moći širom sveta.


Činjenice po definicijama su sledeće.
Evolucija i revolucija predstavljaju dva oblika društvenog progresa, koja su međusobno
tesno povezana, ali opet predstavljaju neku vrstu međusobnih suprotnosti.
Evolutivni razvoj
pretpostavlja postepenost, dok revolicionarni predstavlja trenutačni i brzi razvoj iz jednog u
drugi stadijum. Međutim, u društvenoj stvarnosti ova dva oblika su vrlo često tesno povezana
tako što evolutivne promene pripremaju revoluciju, dok revolucija završava procese evolucije i
doprinosi njihovom razvoju. „Radi toga se s pravom može reći da evolucija i revolucija
predstavljaju dve forme jednog jedinstvanog procesa razvitka ljudskog društva.“


Evolucija (lat. evolutio: razvoj, razvitak) – razvoj iz nižeg u više, iz jednostavnog u složeno,
nekog prirodnog ili društvenog procesa; kretanje koje se sastoji iz niza povezanih ili uzajamno
uslovljenih akcija; proces finalizacije produkta, sam proizvod tog procesa, kao i svaka njegova
etapa, jedinica iz razvojne serije. U kontekstu čoveka i društva, evoluciju posmatramo kao
kvantitativnu ili kvalitativnu, postupnu promenu u dugom vremenskom razdoblju – suprotnost
revoluciji. Tri elementa evolucije su: integracija, heterogenost, i određenost.


Revolucija je, u opštem slučaju, radikalna promena društvenih odnosa. U političkom označava
korenitu promenu društvenog uređenja. Reč revolucija znači preobrat. U nekim revolucijama
učestvuje veliki broj ljudi, ili čak većina neke socijalne grupacije ili naroda, dok u neke
revolucije vodi samo mala grupa revolucionara. U Kulturne, intelektualne i filozofske revolucije
spadaju: Renesansa, Protestantska revolucija, Naučna revolucija, Seksualna revolucija, Tiha
revolucija, Nenasilna revolucija, Kulturna revolucija. U Tehnološke revolucije koje obično
dovode do transformacija u društvu, kulturi i filozofiji spadaju: Poljoprivredna revolucija,
Digitalna revolucija, Neolitska revolucija, Revolucija cena, Industrijska revolucija, a zatim i ona
Druga, i ona Treća, i ova Četvrta industrijska revolucija.


Ipak za mene je najveći (R)Evolucionar Nikola Tesla, taj neverovatni genij koji je čovečanstvu
ostavio izvanredna rešenja za kvalitetniji život pojedinca, ali isto tako i osnažujući njegov odnos
prema prirodi i svemiru. I sve to u vidu Električne revolucije, osvetlio je i nas i društvo na nivou
kvatnog skoka svesti i uma svakog onog pojedinca koji to poželi. Samo se, naravno, treba
usuditi. Dosta toga sam na temu KAKO već pojasnila u TESLIANUM almanasima koji se
plasiraju širom sveta, na srpskom i na engleskom jeziku, i u kojima navodim sve patente i
inovacije koje nam je Tesla ostavio u amanet, baš kao i njegovu duboku filozofiju životnih
stavova. Više o tome na www.teslianum.com

Previous post TOGO film (2019)

Partneri